Kreditná karta Az Rybár

Podmienky používania kreditnej karty A-Z Rybár:
Držiteľom karty môže byť iba jedna osoba karta je neprenosná, meno, adresa, držiteľa a dátum platnosti karty budú zaznamenané na karte. Za každý nákup nad 33 € obdrží majiteľ karty jedno razítko pri nákupe v hodnote viac násobkov tejto sumy obdrží razítka v počte - hodnota nákupu delené 33 zaokrúhlene na jej násobky smerom dolu napr.: pri nákupe 109 € zákazník obdrží 3 razítka.Pri obdržaní 7 razítok získa majiteľ karty kredit vo výške 16 €, po obdržaní 10 razítok získa kredit vo výške 26 € alebo po obdržaní 20 razítok získa kredit vo výške 63€. Po vyčerpaní ktoréhokoľvek
kreditu karta stráca platnosť a zákazník po jej vrátení môže získať zdarma novú kartu. Razítka a kredit na jednej karte je možné získavať po dobu jedného roku od vydania karty. Po uplynutí jedného roka od vydania karty nie je možné vyžadovať nevyčerpaný kredit, karta stráca platnosť a bude vrátená predajni A-Z Rybár. Kredit je možné využiť pri platbe za nákup tovaru v predajni A-Z Rybár cena za nakupovaný tovar bude znížená o hodnotu uplatňovaného kreditu. Kredit je možné uplatniť iba jednorazovo- nie je možné ho deliť, pri uplatnení kreditu za nákup tovaru v nižšej hodnote sa rozdiel sumy nevydáva. Pri uplatňovaní kreditu za nákup tovaru nie je možné spájať kredity viacerých majiteľov kariet, kredit nie je možné uplatniť na tovar inak cenovo zvýhodnený ako napr.: tovar kde je znížená
cena za set , akciový vypredávaný tovar ,vianočný akciový tovar, tovar v časovo limitovanej akcii a podobne. Karta bude zaregistrovaná na požiadanie pri nákupe nad 33€.
Navrch stránky