Pozvánka na jeden z najväčších pretekoch v love na feeder: Browning feeder Cup 2013 o ceny v hodnote 10 000€

Pod záštitou MO SRZ Hlohovec Vás pozývame na dvojkolový pretek jednotlivcov v love rýb udicou na feeder. Prihlásený súťažiaci nemusí byť registrovaným pretekárom.

Termín konania: 1.-2.6.2013 ( 31.5.2013 nepovinný tréning)
Štartovné: 35€ ( v cene štartovného je aj rybársky lístok pre zahraničných pretekárov na tréning a preteky)
prihlášky uzatvárajú do 20.5. 2013, dovtedy musí byť obdŕžaná platba za štartovné. Po prijatí platby bude pretekár okamžite pripísaný na štartovaciu listinu.

Detaily pre platbu:
číslo účtu: 611678443 / 7500 EUR
IBAN: SK87 7500 0000 0006 1167 8443
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
BANK: CSOB, Piestany
Variabilný symbol: 01062013
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko
V prípade nejasností nás kontaktujte na: e-mail: info@sports.sk; SMS: +421 915 983 266
Ceny a prezenty na Browning Feeder CUP sú v hodnote 10 000€ ( každý pretekár odmenený! )
(štartovné detí prepláca firma SPORTS s.r.o.)

Miesto konania:
Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledných osem rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)

Na pretekárskej trati je počas pretekov a tréningu zabezpečené:
- predaj čerstvých kostných červov a patentky
- predaj krmív a celého feeder sortimentu
- stanový tábor so sociálnymi zariadeniami
- odporúčané ubytovanie hotelového typu nájdete na www.sports.sk
- prezentácia najmodernejších rybárskych produktov
- občerstvenie
Pretekárska trať je vzdialená 12,5km južne od Piešťan.
V smere od Žiliny je najjednoduchší príjazd po diaľnici - exit Piešťany, potom Drahovce, Madunice (smer Trnava)
V smere od Bratislavy je najjednoduchší príjazd po diaľnici - exit Madnice

Celková dĺžka kanála je 4,6 km od vodnej elektrárne Madunice po ústie do Váhu v rkm 102,0. Má lichobežníkový tvar so šírkou dna 57m s vnútornými sklonmi svahov 1 : 2 a 1 : 3 a prietokovou kapacitou 300 m3.s-1. Pri priemernom prietoku je hĺbka vody 2,8m a šírka kanála na hladine je 81m. Pozdĺžny sklon sa mení od 0,221 ‰ do 0,523 ‰. Dno je štrkové, miestami bahnité. Brehy sú trávnaté, svahy kanála spevňujú v páse rozkyvu hladín betónové dlaždice s rozmermi 40 x 40 x 15 cm a kamenná nahádzka.

Druhová obsádka revíru:

Pleskáč veľký (Abramis brama) až do hmotnosti 2 kg, Mrena obyčajná (Barbus barbus) až do váhy 3 kg a Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) do približne 0,5 kg, Kapor obyčajný až do veľkosti trofejných rýb (Cyprinus carpio), Pleskáč malý (Abramis bjoerkna), Sumec veľký (Silurus glanis), Plotica červenooká (Rutilus rutilus), Belička európska (Alburnus alburnus), Pleskáč tuponosý (Abramis sapa), Podustva severná (Chondrostoma nasus), Karas obyčajný (Carassius auratus (gibelio)), Hrebenačka pásavá(Gymnocephalus schraetser), Boleň dravý (Aspius aspius), Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), Jalec tmavý (Leuciscus idus), Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus), Šťuka severná (Esox lucius), Zubáč obyčajný (Stizostedion lucioperca), zubáč volžský (Stizostedion volgense), Hrúz škvrnitý (Gobio gobio), Ostriež obyčajný (Perca fluviatilis) a iné zriedkavo sa vyskytujúce druhy.Sprievodný program Browning KINDER CUP 2013

Termín konania 2.6.2013
Miesto konania: Madunický kanál č. revíru 2-4390
štartovné: hradí firma SPORTS s.r.o.
Viac nájdete na: www.SPORTS.sk alebo na: preteky Browning Feeder Cup 2013Browning Feeder CUP 2012 (archívne foto)

Navrch stránky