Salmo voblery na pstruhov, zubáčov, šťuky, sumcov, boleňov, ostriežov, mreny, jalcov,...

Vobler, woblery - prívlač. Lov dravcov a k tomu nespočetné množstvo woblerov na prívlač. Stačí ak budeme vedieť na akého dravca chceme ísť pomocou voblera a pomôžeme Vám vybrať tie najvhodnejšie modely woblerov na daný druh lovenej ryby. Nájdete tu pstruhové voblery, sumcové, zubáčové, šťukové, jalcové,.. proste voblery na všetky druhy rýb.

Voblery SALMO na pstruhy
Pstruh – Patrí medzi najobľúbenejších a najviac  lovených dravcov na wobler hlavne severnejších a studenších tokov a vodných nádrží. Pstruh dúhový je pôvodným druhom dovezeným zo severnej Ameriky a odchovaný je hlavne umelým výterom. Pstruh potočný je prirodzeným-pôvodným druhom a jeho lov hlavne v tokoch s prevažne štrkovým a skalnatým dnom. Top miestami sú úseky pod aj nad splavmi, prekážky, balvany, prítoky ale aj hlbšie pláne. V horúcich dňoch sú to tienené úseky pod korunami stromov a kríkov. Lov pstruhov je vysoko športovým zážitkom a prekabátiš väčšie jedince k útoku, je vrholom športovej prívlače. Pre ich lov je vhodné použitie UL výbavy a pstruhových špeciálov.
Medzi top modely pre ich lov patria Minnow, Hornet, Butcher, Sting, Perch, Exekutor, Frisky, Bullhead, Fanatic...V období výskytu väčšieho náletového hmyzu ako sú chrústy, včely a osy, je účinný povrchový lov s modelom Tiny. Tento chrústik stačí nechať volne splavovať a sem tam s ním myknúť a pozvoľna potom priťahovať. Jeho účelom je imitovať do vody napadaný hmyz, ktorý sa všemožne snaží z nej uniknúť a to je práve štartérom útoku pstruha. Nasadenie rôznych modelov je závislé od veľkosti lovených jedincov a charakter tokov či hĺbky vody, v ktorej ich lovíme. Pstruh je rýchly predátor s dokonalým zrakom. Odtiene volíme podľa svetelných podmienok. Osvedčenými odtieňmi sú hlavne verné holografické imitácie farieb rybiek s výraznou kresbou šupín. Do horších svetelných podmienok sú výborné hlavne žlto oranžové odtiene a červené. Tieto farby dokážu inak nevšímavé pstruha doslova nasrdiť a primäť k útoku. Pre lov lososovitých rýb sú niektoré modely vybavené špeciálnymi odtieňmi pstruha potočného ale aj dúhového. Dôležitejším faktorom úspešnosti je však  správny výber a dokonalá práca s tým ktorým modelom voblera.
Voblery SALMO na jalcov
Jalec – Mnohými rybármi zaznávaná ryba, no medzi vláčkármi je vysoko cenenou športovou rybou. Lov hlavne väčších jedincou neraz presahujúcich 50 cm použitím UL výbavy je hotovým zážitkom. Veľké jedince sú veľmi opatrné a nedôverčivé voči voblerom. Aj keď sa jalec radí medzi tzv. biele ryby, je skôr dravcom, ktorý sa vo veľkej miere živý rybou mlaďou.

Najvhodnejšími modelmi voblerov na lov jalca sú Minnow, Sting, Hornet. V období, keď jalce uprednostňujú náletový hmyz ako chrústy, včely či osy, je veľmi účinná napodobneniny chrústy - malé wobleríky Tiny. Tento "voblerový" chrústik stačí nechať volne splavovať a sem tam s ním myknúť a pozvolna potom priťahovať. Jeho účelom je imitovať do vody napadaný hmyz, ktorý sa všemožne snaží z nej uniknúť a to je práve štartérom útoku pstruha. Pri voľbe farebných odtieňov je to obdobné ako u ostatných dravcov podľa  sveteľných podmienok.

Voblery SALMO na ostriežov
Ostriež – Ostriež patrí medzi častých obyvateľov viacerých hlbších vodných plôch s množstvom prekážok. Je veľmi obľúbenou potravou viacerých dravcov, pričom je sám nekompromisným predátorom uprednostňujúcim vo svojom jedálničku rybiu mlaď, nevynímajúc vlastné potomstvo. Lov väčších ostriežov na woblery hlavne UL náčiním je naozajstným športovým zážitkom. Tak ako aj zubáč, je ostriež často lovený aj pre jeho kvalitné mäso. Tento krásny dravec je neraz neoprávnene radený medzi plevelný a nežiadúci druh. Pre jeho lov na voblery môžeme doporučiť hlavne menšie modely woblerov ako sú Hornet, Butcher, Minnow, Sting, Bullhead, Executor, Boxe...Výber odtieňov je obdobný ako u „jeho bratranca“ – zubáča, pričom je známe, že zubáč neraz výborne reaguje na červenú farbu.  U viacerých dravcov sú za slnečného počasia účnné odtiene aj čierny a hnedý.
Voblery SALMO na boleňov
Boleň – Boleň je jediným dravcom medzi kaprovitými rybami. Patrí medzi najrýchlejších dravcov a obľubuje hlavne prúdy riek, rozhrania prúdov a miesta pod splavmi. Na týchto miestach lovú povrchové rybky ako sú hlavne beličky, plosky, jalčeky...Pre jeho lov pomocou voblerov sú vhodné hlavne povrchové modely a rýchly plynulý ťah. Top modelmi sú SALMO woblery Thrill, Pop, Rover, Spttin Rover, Slider ale aj klasické štíhle plávajúce modely modely Minnow a Sting. Najúčinnejšie sú prirodzené holografické odtiene rybiek, ktoré loví. Pri horších sveteľných podmienkach to môžu byť aj trochu krikľavé odtiene, červenej, „ohnivej“, zelenej.
Voblery na Zubáčov
Zubáč – Zubáč je nočný dravec, ktorý má vynikajúci zrak a preto ho s úspechom môžeme loviť na prívlač voblermi aj pri horšej viditeľnosti. Patrí do čeľade ostriežovitých rýb. Obľubuje hlavne hlbšie vodné plochy s množstvom prekážok a pobrežnej vegetácie, na riekach hlbšie úseky s rozhraním stojatej a prú-divej vody, miesta pod splavmi a okolo výpustných telies a na zlomoch lavíc. Hlavne za súmraku a v noci sa vydáva za loviť aj do plytčín kde sa nachádzajú húfy rybiek.
Veľmi úspešnými modelmi woblerov na lov zubáčov sú Butcher, Hornet, Minnow, Sting,  Executor, Bullhead, Boxer, Frisky. Pre hlbinný lov z člna sú vhodné aj vertikálne modely voblerov ako Chudbby Darter či Zipper. Okrem prirodzených odtieňov (biela ryba, ostriež), ktoré sú vhodné v čistej vode a dobrých svetelných podmienok, zubáč vynikajúco reaguje na žltý, oranžový (výborná je kombinácia týchto farieb s červenou – „hot“ – tzv horúca - ohnivá farba)  a biely odtieň.
Voblery SALMO na šťuky
Salmo ponúka na lov šťuky voblery Pike (pike je v preklade šťuka a tá je kanibal, takže loví aj valstné potomstvo), Jackk, Perch (ostriež), väčšie Minnow, Executor, Slider pre povrchový lov. Pre lov v plytkých vodách volíme prevažne plávajúce modely (F) voblerov. Do hlbších vôd volíme potápavé modely (S)  voblerova tzv. modely s hlbokopotýpavou lopatkou s vrchným úchytom SDR (tieto modely majú agresívnejší kmit). Odporúčané sú prirodzené farby v čistej vode v závislosti od obsádky rýb. Ak prevládajú ryby ostriežovité tak volíme farbu voblera ostrieža, ak biele ryby, tak prirodzené striebristé až sivasté farby (vrátane holografických) jalca, plotice, podustvy či nosála, hnedá, modrastá a pod...V mierne prikalenej vode a za prítmia je vhodné použitie rôznych krikľavých až reflexných odtieňov (oranžová, červená, zelená....).  Väčšie jedince sú teritoriiálne a majú svoje úkryty za rôznymi prekážkami (spadnuté stromy a konáre, rozhrania prúdov a hĺbok, zrázy, vodný porast, veľké skaly a balvany, okolie prítokov a výpustí...). Takéto miesta sú najvhodnejšie pre ich lov. Na stojatej vode ťaháme rýchlejšie s viacerými prerušeniami a napodbňujeme unikajúcu ale aj zranenú rybku. V tečúcej vode proti prúdu pomalšie. Po prúde rýchlejšie. Na prieč prúdu rýchlejšie, s viacerými zášklbmi špičkou prútu, imitujeme útek rybky pred predátoro
Voblery SALMO na sumca
Pre najväčšieho nášho dravca sú vhodnú hlavne väčšie modely voblerov ako sú Perch, Fatso Crank, Executor, Whitefisch, Fatso Crank, Warrior... U veľkých jedincov sumcov, (šťúk, zubáčov ale aj pstruhov) je známa jedna skoro až anomália. V určitých časových obdobiach a pri menšom výskyte väčšej koristi sa doslova až do prasknutia napchávajú rybou mlaďou. Takže aj pri love sumca nezaškodí občas vyskúšať aj menšie modely voblerov ako Butcher či Minnow, Hornet a Boxer (modely so zvukovou hrkálkou akú má tento model sú na sumca vysoko účinné). Sumec vidí veľmi slabo a skôr sa orientuje podľa čuchu, zvukových efektov a vybrácií, pričom vynikajúcim senzorom sú aj jeho fúzy.
Voblery SALMO na hlavátky
Hlavátka – Hlavátka je kráľovnou našich horských a podhorských tokov a zároveň najväčšou u nás sa vyskytujúcou lososovitou rybou. Obýva hlbšie úseky ťažnej vody s dostatkom úkrytov ako sú veľké skaly a balvany. Jej lov je vrcholom pstruhárskych vláčkárov, z ktorých sa mnohí špecializujú na jej lov. Ten si okrem dokonalého spoznania a zmapovanie jej teritórií vyžaduje použitie pevnejsieho náčinia a aj väčších voblerov ako sú Salmon, Fanatic, Whitefich a ale aj Perch, Executor, Frisky, Sting...Výber odtieňov je obdobný ako u pstruhov. Pre lov losovitých rýb sú niektoré modely vybavené špeciálnymi odtienmi pstruha potočného ale aj dúhového.
Voblery na more
Pri love na mory musíme rátať s rybami rôznych veľkostí od makriel a sleďov až po veľké tresky, miene ale aj lososy či barakudy, v závislosti od podnebia mora a výskytu jernotlivých studenomilných alebo teplomilných rýb. Voľba voblerov je závislá aj od hĺbky vody v ktorej chceme loviť ale aj od techniky prívalče. Môže to byť povrchový a hĺbkový lov alebo troling. Vzásade však volíme veľké a ťažké modely s rýchlym kmitom a s možnosťou efektívneho striedania pophybu a hĺbky vedenia. Pre morský rybolov sú vhodné modely: White Fisch, Salmon, Fatso, Warior Crank....napr. ako sumec a veľká šťuka a + SLIM na hlbší lov. Úspešné sú aj veľké modely voblerov Perch, Minnow, Hornet, Sting, Boxer...
Voblery biela ryba
Okrem jalca môžeme na tie nejmenšie modely voblerov ako sú woblery Hornet, Minnov, Sting či Tiny loviť aj ostané nedravé druhy rýb ako sú mreny, nosále, podustvy, plsekáče dokonca aj veľké plotice. Pre ich lov je vhodné UL náčinie (u silnej a bojovnej mreny pevnejšie).

 

Navrch stránky